Jsme dceřinou společností firmy Universal Eisen und Stahl GmbH se sídlem v Neussu, SRN a společně s mateřskou firmou jsme součástí výrobně obchodní skupiny Salzgitter AG.

Ze skladů mateřské společnosti, jakož i ze skladů ostatních společností ve skupině dodáváme široké spektrum za tepla válcovaných tlustých plechů v rozličných jakostech, rozměrech a množstvích.

Více o nás »

Co všechno děláme?

V našem portfoliu za tepla válcovaných plechů najdete široké spektrum jakostí se zaměřením převážně na:

Kromě dodávek z našich skladů zajišťujeme dodávky přímo z výroby nebo využíváme našich kontaktů na ostatní dodavatele hutních materiálů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.

Spolu s dodávkami plechů zajišťujeme i další služby, jako dělení plechů na požadované rozměry, dodávky tvarových výpalků, zkoušky plechů ultrazvukem, přejímky plechů, přeatestace apod.

Jsme zastoupeni ve všech významných oborech, jako je výroba strojních zařízení, stavebních strojů, kolejových vozidel, důlní techniky, stavba mostů, ocelových konstrukcí, zařízení pro energetický a chemický průmysl aj.

Těšíme se na spolupráci s Vámi! »